Home

Congres Commissie-Samson
Omringd door zorg, toch niet veilig

Hartelijk dank voor uw bezoek aan het congres commissie-Samson.  
 
U kunt hier de presentaties downloaden en foto's bekijken.

De commissie-Samson heeft onafhankelijk onderzoek gedaan naar seksueel misbruik van minderjarigen die onder verantwoordelijkheid van de overheid in instellingen of pleeggezinnen zijn geplaatst. Hierbij wordt gekeken naar de aard en omvang van seksueel misbruik en wordt niet aan waarheidsvinding ten aanzien van individuele gevallen gedaan. Het onderzoek gaat over de periode van 1945 tot nu.
* Voor nadere informatie over de commissie-Samson en de werkzaamheden van de commissie wordt gemakshalve verwezen naar de site van de commissie: www.commissiesamson.nl